Еженедельная региональная аграрная общественно-политическая газета,
г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, д. 83, офис 620, 54-08-30, 91-78-51 kostanay-agro@mail.ru

Мы в соцсетях

Секретарь Костанайского областного маслихата Сайлаубек Ещанов поздравил костанайцев с Днем Конституции РК

30 августа 2022 10:00 • 350 просмотров

Уважаемые Костанайцы!

Поздравляю Вас с государственным праздником — Днем Конституции Республики Казахстан!

27 лет назад народ Казахстана сделал свой исторический выбор, подтвердив приверженность начатым преобразованиям и стремление к дальнейшему совершенствованию общества. Основной закон нашей страны, без сомнения, является символом единства нашего народа, его высокого патриотизма и веры в будущее. Нормы и принципы, заложенные в Конституции, стали прочным фундаментом для развития казахстанской государственности, укрепили социальную и политическую стабильность, мир, дружбу, межнациональное и межконфессиональное согласие.

Опираясь на ключевые положения Конституции, мы провели жизненно важные для страны преобразования: построили рыночную экономику и заложили основы демократического общества. Казахстан стал известным на международной арене и занял достойное место среди мировых экономических систем.

И сегодня во имя процветания нашей Отчизны мы должны своим трудом и активным участием в жизни общества сохранить то, что создано многими поколениями казахстанцев!

Уважаемые, земляки!

В этот праздничный день желаю всем вам счастья, мира, добра и благоденствия, достижений в труде и новых свершений на благо независимого Казахстана! Пусть благополучие и уверенность  в завтрашнем дне царят в каждой семье, а стремление к новым достижениям приведет нас к большим успехам!

Құрметті Қостанайлықтар!

Сіздерді мемлекеттік мереке — Қазақстан Республикасының Конституциясы күнімен құттықтаймын!

27 жыл бұрын Қазақстан халқы өзінің тарихи таңдауын жасап, үлкен өзгерістерге және қоғамды одан әрі жетілдіруге батылдығы мен ұмтылысын айқындады. Еліміздің негізгі заңы халқымыздың бірлігінің нышаны, оның асқақ патриотизмі мен болашаққа деген сенімі екендігі сөзсіз. Конституцияға енгізілген нормалар мен принциптер Қазақстанның мемлекеттілігін дамыту жолында берік іргетасқа айналды, әлеуметтік және саяси тұрақтылықты, бейбітшілік, достық, ұлтаралық және конфессияаралық келісімді нығайтты.

Конституцияның негізгі ережелеріне сүйене отырып, біз ел үшін аса маңызды қадамдар жасадық: нарықтық экономика құрдық және демократиялық қоғамның негізін қаладық. Қазақстан халықаралық аренада танымал болды және әлемдік экономикалық жүйелерде лайықты орын алды.

Бүгін біз Отанымыздың гүлденуі үшін қажыр-қайратымызбен, қоғамдық өмірге белсенді қатысу арқылы бізге дейінгі қаншама буын негізін қалаған дүниені сақтап қалуға міндеттіміз.

Құрметті, жерлестер!

Осы мереке күні Сіздерге бақыт, бейбітшілік, береке және тәуелсіз Қазақстанымыздың гүлденуіне арнаған еңбектеріңізде жаңа жетістіктер мен толағай табыс тілеймін! Әр жанұяда игілік пен ертеңгі күнге деген нық сенім паналап, елімізді өркендету жолындағы ынталарымыз үлкен жеңістерге әкелсін!