Еженедельная региональная аграрная общественно-политическая газета, г.Костанай, ул.Тәуелсіздік 83, Офис 621, 54-81-20, 54-08-30 kostanay-agro@mail.ru

Мы в соцсетях

Қостанай облысының Қоғамдық кеңесін қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының отырыстарына қатысуға қадағалаушылар тізімін қалыптастыру бойынша іріктеу өткізу және жұмыс тобының отырыстарын өткізу уақыты мен орны туралы хабарландыру

«Қостанай облыстық мәслихатының аппараты» ММ хабарлайды:

Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2021 жылғы 26 ақпандағы № 69 бұйрығымен бекітілген Қоғамдық кеңес туралы Үлгілік ереженің (бұдан әрі — Үлгілік ереже)10-тармағына сәйкес:

1. Қоғамдық кеңесті қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының отырыстарына қатысуға үкіметтік емес ұйымдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының, мемлекеттік органдардың, халықаралық ұйымдардың өкілдері болып табылатын, дауыс беру құқығы жоқ байқаушылар жіберіледі.

2. Қоғамдық кеңесті қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының отырысына байқаушы ретінде қатысу үшін байқаушы болуға ниет білдірген адам Үлгілік ережеге 2-қосымшаға сәйкес форма бойынша Қоғамдық кеңесті қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының мүшелерін іріктеу жөніндегі конкурсқа байқаушы ретінде қатысу үшін өтініш береді.

Пошталық мекенжай: «Қостанай облыстық мәслихатының аппараты» ММ, Қостанай қаласы, әль-Фараби даңғылы, №66-үй, №509-каб., жұмыс телефондары: 575600, 575605.

Электрондық поштаның мекенжайы: oblmaslihat@kostanayoblmaslihat.gov.kz; 575601@mail.ru; oblsov2016@yandex.ru

Жұмыс тәртібі: «Қостанай облыстық мәслихатының аппараты» ММ сағат 09.00-ден 18.30-ға дейін, түскі үзіліс 13.00-ден 14.30-ға дейін, сенбі, жексенбі демалыс күндер.

Құжаттарды тапсыру мерзімі: хабарландыру орналастырылған күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде (2021 жылғы 7 желтоқсаннан бастап 2021 жылғы 11 желтоқсанды қоса алғанда сағат 18.30-ға дейін).

Қостанай облысының Қоғамдық кеңесін қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының отырысы шамамен мына күндері өтетінін хабарлаймыз:

· 2021 жылғы 20 желтоқсанда бірінші отырыс

· 2022 жылғы 20 қаңтарда екінші отырыс

Отырыс Қостанай қаласы, әль-Фараби даңғылы, №66-үй, №509-каб. өткізіледі, жұмыс телефондары 575600, 575605.

Отырыстар эпидемиологиялық жағдайға және қолданыстағы шектеулерге байланысты қашықтық форматқа ауыстырылуы мүмкін.

* Қоғамдық кеңес туралы Үлгі ережеге 1-қосымша Форма Кімге: Қостанай облыстық мәслихаты (республикалық деңгейдегі мемлекеттік органның атауы немесе жергілікті өкілді органның атауы) ______________________________ _________________________________ (Өтініш берушінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), жеке куәлігі №____, берілді (қашан, қайдан)) ___________ тұратын. (елдімекен, көше, үй, пәтер)

Өтініш

Қоғамдық кеңесті қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобының мүшелерін іріктеу жөніндегі конкурсқа байқаушы ретінде өз кандидатурамды ұсынамын.

Мынадай құжаттарды ұсынамын:

1) _________________________________________________________________

2) _________________________________________________________________

3) _________________________________________________________________

4) _________________________________________________________________

5) _________________________________________________________________

6) _________________________________________________________________

7) _________________________________________________________________

20___ «____» ____________. Өтініш берушінің қолы _______________

Объявление о проведении отбора по формированию списка наблюдателей к участию в заседаниях рабочей группы по

формированию Общественного совета Костанайско области и времени и месте проведения заседаний рабочей группы

ГУ «Аппарат Костанайского областного маслихата» информирует:

Согласно пункту 10 Типового положения об Общественном совете, утвержденного приказом Министра информации и общественного развития Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года № 69 (далее — Типовое положение):

1. К участию в заседаниях рабочей группы по формированию Общественного совета *допускаются наблюдатели без права голоса, являющиеся представителями неправительственных организаций, средств массовой информации, государственных органов, международных организаций.

2. Для присутствия на заседании рабочей группы по формированию Общественного совета в качестве наблюдателя лицо, изъявившее желание быть наблюдателем, предоставляет заявление для участия в качестве наблюдателя на конкурс по отбору членов рабочей группы по формированию Общественного совета, по форме согласно приложению 2 к Типовому положению.

Почтовый адрес: ГУ «Аппарат Костанайского областного маслихата», г. Костанай, проспект Аль – Фараби, дом № 66, кабинет № 509, рабочие телефоны: 575600, 575605. Адрес электронной почты: oblmaslihat@kostanayoblmaslihat.gov.kz; 575601@mail.ru; oblsov2016@yandex.ru

Режим работы: ГУ «Аппарат Костанайского областного маслихата» с 09.00 часов до 18.30 часов, обеденный перерыв с 13.00 часов до 14.30 часов, выходной суббота, воскресенье.

Срок подачи документов: в течение пяти календарных дней со дня размещения объявления (с 7 декабря 2021 года по 11 декабря 2021 года включительно до 18.30 часов).

Ориентировочно сообщаем, что заседания Рабочей группы по формированию общественного совета будут проходить в следующие даты:

· Первое заседание 20 декабря 2021 года

· Второе заседание 20 января 2022 года

Заседания будут проводиться по адресу: г. Костанай, проспект Аль – Фараби, дом № 66, кабинет № 509, рабочие телефоны: 575600, 575605.

Заседания могут быть переведены в дистанционный формат в зависимости от эпидемиологической обстановки и действующих ограничений.

Приложение 2 к Типовому положению об Общественном совете

Форма

Кому: Костанайский областной маслихат (наименование государственного

органа на республиканском уровне или наименование местного представительного органа) от __________________________ ______________________________ (Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, удостоверение личности № ____, выдано (когда, кем)) проживающего (ей): ___________ (населенный пункт, улица, дом, квартира)

Заявление

Подаю свою кандидатуру для включения в качестве наблюдателя на конкурс по отбору членов рабочей группы по формированию Общественного совета.

Прилагаю следующие документы:

1) _________________________________________________________________

2) _________________________________________________________________

3) _________________________________________________________________

4) _________________________________________________________________

5) _________________________________________________________________

6) _________________________________________________________________

7) _________________________________________________________________

«___» ____________20___ года. Подпись заявителя _______________

*Подтверждение представительства от неправительственных организаций, средств массовой информации, государственных органов, международных организаций